Pentax K100D User Manual (sv)

Download
39
 
Menyfält
Kör funktioner eller gör inställningar för huvudbildfönstret.
Huvudbildfönster
[File]-menyn (Arkiv)
Visa bildvisaren
Visar fönstret med bildvisaren.
Öppna
Startar [Open]-dialogen (Öppna) där du kan välja fil som ska 
öppnas. Om [Open in new window] (Öppna i nytt fönster) är 
förbockat så öppnas ett nytt huvudbildfönster och markerad 
bild visas när en bild är markerad och du klickar på [Open]. 
(s.35)
Spara som
Sparar bilden som visas i JPEG-, TIFF- (8- eller 16-bitar), 
BMP-, PNG- eller PICT-format. (s.49)
Sidformat
Anger sidinställningarna för utskrift av markerad bild. (s.65)
Skriv
Skriver ut aktuell bild. (s.61)
Egenskaper
Bildfildata visas. (s.45)
Stäng
Stänger huvudbildfönstret.
Stäng alla
Stänger alla huvudbildfönster.
Verktygsfält 
Bildyta
Bilddatarutan
Menyfält