Pentax K100D User Manual (sv)

Download
40
[View]-menyn (Visa)
Verktygsfält
Tar fram eller döljer verktygsfältet.
Bilddata
Tar fram eller döljer bilddatarutan.
Föregående bild
Visar föregående bild när flera bilder visas i huvudbildfönstret 
eller om en mapp innehåller flera bilder. Du kan inte använda 
knappen om det inte finns några bilder att visa.
Nästa bild
Visar nästa bild när flera bilder visas i huvudbildfönstret eller 
om en mapp innehåller flera bilder. Du kan inte använda 
knappen om det inte finns några bilder att visa.
Synkron visning
Anger om åtgärder ska synkroniseras med andra 
huvudbildfönster.
Bildspel
Markerade eller förbockade bilder visas i ordning. (s.58)
Anpassa till fönster
Anpassar bildstorleken till fönstrets storlek. (s.44)
Förstora
Fördubblar visningsstorleken för bilden i bildvisningsytan.
Största förstoring är 4 gånger. (s.44)
Förminska
Halverar visningsstorleken för bilden i bildvisningsytan.
Minsta storlek är 1/16. (s.44)
Verklig storlek
Anger visningsstorleken för bilden i bildvisaren till verklig 
storlek (1:1). (s.44)
Rotera visning 90° åt vänster Bilden roteras 90° åt vänster. Detta påverkar inte bildfilen.
Rotera visning 90° åt vänster Roterar bilden 90° åt höger. Detta påverkar inte bildfilen.
Ordna fönster
Ordnar flera huvudbildfönster.
[Tool]-menyn (Verktyg)
Ångra
Ångrar föregående åtgärd.
Beskär
Klipper ut ett angivet område ur bilden och tar bort överflödiga 
partier.
Autokorrigering
Korrigerar ljusstyrka, kontrast och färgton automatiskt. 
Välj [Strong] eller [Slight] (Mycket eller Lite).
Rotera
Roterar bilden 90° åt vänster eller höger. (s.47)
PENTAX PHOTO Laboratory Startar PENTAX PHOTO Laboratory 3. RAW-bildfiler som 
visas i huvudbildfönstret kan öppnas i PENTAX PHOTO 
Laboratory 3. (s.74)
Alternativ
Olika inställningar för PENTAX PHOTO Browser 3. (s.68)