Pentax K100D User Manual (sv)

Download
41
 
Tool bar (Verktygsfält)
Funktioner som du använder ofta finns som knappar i verktygsfältet. Du kommer 
lätt åt dessa funktioner via verktygsfältet.
Avbocka [Tool Bar] (Verktygsfält) på [View]-menyn (Visa) för att dölja verktygsfältet.
[Help]-menyn (Hjälp)
Hjälpämnen
Tar fram hjälpregistersökningen i PENTAX PHOTO 
Browser 3. (På Macintosh väljer du [PENTAX PHOTO 
Browser Help].)
Index
Tar fram hjälpregistersökningen i PENTAX PHOTO 
Browser 3. (Kommandot finns inte för Macintosh.)
Vad är det här?
Visar hjäprutor när du klickar på en symbol eller en 
kommandoknapp.
PENTAX PHOTO Browser
Visar verisonsinformation om PENTAX PHOTO Browser 3. 
(I Macintosh väljer du [About PENTAX PHOTO Browser] 
(Om PENTAX PHOTO Browser) på menyn [PENTAX 
PHOTO Browser].)
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll
1
Visa bildvisaren
Visar fönstret med bildvisaren.
2
Öppna
Startar [Open]-dialogen (Öppna) där du kan välja fil som 
ska öppnas. Om “Open in new window” (Öppna i nytt 
fönster) är förbockat så öppnas ett nytt huvudbildfönster 
och markerad bild visas när en bild är markerad och du 
klickar på [Open].
3
Spara Som
Sparar bilden som visas i JPEG-, TIFF- (8- eller 16-bitar), 
BMP-, PNG- eller PICT-format. (s.49)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
19
20
21
22
17
23
13
16
15
14