Pentax K100D User Manual (sv)

Download
42
4
Skriv
Skriver ut aktuell bild. (s.61)
5
Egenskaper
Visar egenskaper för markerad fil. (s.45)
6
Föregående bild
Visar föregående bild när flera bilder visas 
i huvudbildfönstret eller om en mapp innehåller flera 
bilder. Du kan inte använda knappen om det inte finns 
några bilder att visa.
7
Nästa bild
Visar nästa bild när flera bilder visas i huvudbildfönstret 
eller om en mapp innehåller flera bilder. Du kan inte 
använda knappen om det inte finns några bilder att visa.
8
Synkron visning
Anger om åtgärder ska synkroniseras med andra 
huvudbildfönster.
9
Bildspel
Markerade eller förbockade bilder visas i ordning. (s.58)
10
Anpassa till fönster
Anpassar bildstorleken till fönstrets storlek. (s.44)
11
Förminska
Halverar visningsstorleken för bilden i bildvisningsytan.
Minsta storlek är 1/16. (s.44)
12
Förstora
Fördubblar visningsstorleken för bilden i bildvisningsytan.
Största förstoring är 4 gånger. (s.44)
13
Verklig storlek
Anger visningsstorleken för bilden i bildvisaren till verklig 
storlek (1:1). (s.44)
14
Zoom
Aktuell visningsstorlek visas. Du kan också ange 
visningsstorleken i listrutan eller skriva in förstoringen. 
(s.44)
15
Rotera visning 
(90° åt vänster)
Roterar bilden i bildvisaren 90° åt vänster (moturs). 
(s.46)
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll