Pentax K100D User Manual (sv)

Download
43
 
Bildyta
Bilden som valts i indexbildrutan eller rutan med förbockade bilder i PENTAX 
PHOTO Browser 3 visas.
 
Bilddatarutan
Bilddata för bilden visas i bildvisningsområdet. (s.24)
Sätt markören över en cellavdelningslinje längst upp i rutan och dra för att ändra 
storlek på cellen. (På Macintosh drar du på önskat ställe för att ändra cellstorlek.)
16
Rotera visning
(90° åt höger)
Roterar bilden i bildvisaren 90° åt höger (medurs). 
(s.46)
17
Ångra
Ångrar föregående åtgärd.
18
Beskär
Klipper ut ett angivet område ur bilden och tar bort 
överflödiga partier.
19
Autokorrigering
Klicka på   och välj 
 eller 
 så korrigeras 
ljusstyrka, kontrast och färgton automatiskt. Välj 
[Strong] eller [Slight] (Mycket eller lite).
20
Rotera
Roterar bilden 90° åt vänster eller höger. (s.47)
21
PENTAX PHOTO 
Laboratory
Startar PENTAX PHOTO Laboratory 3. Välj bildfiler 
i indexbildrutan i PENTAX PHOTO Browser 3. (s.74)
22
Alternativ
Inställningsbilden för PENTAX PHOTO Browser 3 
visas. Du kan göra olika inställningar för. PENTAX 
PHOTO Browser 3. (s.68)
23
Hjälpämnen
Visar innehållet i hjälpen för PENTAX PHOTO Browser 3.
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll