Pentax K100D User Manual (sv)

Download
44
Du kan välja om verktygsfältet och bilddatarutan ska visas eller döljas 
i huvudbildfönstret.
1
Välj [Tool Bar] (Verktygsfält) eller [Image Data] (Bilddata) 
på [View]-menyn (Visa) i huvudbildfönstret och bocka av 
alternativet.
Verktygsfältet eller bilddatarutan döljs.
Du kan ändra förstoringen på bilden i bildvisningsområdet.
1
Välj [Fit to Window] (Anpassa till fönster), [Enlarge] (Förstora), 
[Reduce] (Förminska) eller [Life size] (Verklig storlek) på [View]-
menyn i huvudbildfönstret.
Alternativt kan du klicka på symbolerna 
-, 
-, 
- eller 
-
symbolerna i verktygsfältet.
Bildförstoringen kan ställas in mellan 1/16 till 4 gånger.
Dölja verktygsfältet och bilddatarutan
För att få fram verktygsfältet eller bilddatarutan väljer du [Tool Bar] (Verktygsfält) 
eller [Image Data] (Bilddata) på [View]-menyn (Visa) i huvudbildfönstret och bockar 
för alternativet.
Ändra visningsstorlek