Pentax K100D User Manual (sv)

Download
45
Förstorad visning
Förminskad visning
 
Du kan visa fildata för bildfilen som visas i huvudbildfönstret. (s.57)
Du kan också förstora och förminska visningen genom att skriva in värdet i rutan för 
visningsstorlek 
 i verktygsfältet.
Visa bildegenskaper