Pentax K100D User Manual (sv)

Download
46
Synkroniserar upp till fyra huvudbildfönster. Zoom, placering och frammatning 
synkroniseras.
1
Välj [Synchronous Display] (Synkroniserad visning) på [View]-
menyn (Visa) på huvudbildfönstren.
Du kan också klicka på symbolen [Synchronous Display] 
(Synkroniserad visning) på verktygsfältet eller välja 
[Synchronous Display] (Synkroniserad visning) på menyn 
sedan du högerklickat i bildvisningsområdet.
Zoom, placering och frammatning för fönster med [Synchronous Display] 
(Synkroniserad visning) valt synkroniseras.
Roterar bilden 90° åt vänster eller höger
1
Välj [Rotate View (Left 90°)] (Rotera visningen vänster 90°) eller 
[Rotate View (Right 90°)] (Rotera visningen åt höger 90°) på 
[View]-menyn i huvudbildfönstret.
Alternativt kan du klicka på 
- eller 
-symbolen i verktygsfältet.
Bilden visas roterad.
Synkronisera flera huvudbildfönster
• När flera huvudbildfönster synkroniseras kan du flytta på enskilda bilder genom 
att dra den medan du håller nere Alt-tangenten.
• Om du inte vill visa samma bild i flera huvudbildfönster när du matar fram bilder 
och huvudbildfönstren är synkroniserade kan du ändra inställningarna i dialogen 
[Options] (Alternativ).
Rotera visad bild