Pentax K100D User Manual (sv)

Download
47
Data för bilden som visas roteras 90° åt vänster eller höger och sparas. 
Roteringen kan ta tid beroende på bildens storlek.
Ett varningsmeddelande visas när huvudbildfönstret stängs utan att bilden 
sparats eller om du klickar på 
.
1
Välj [Rotate (90° Left)] (Rotera 90° åt vänster) eller [Rotate 
(90° Right)] (Rotera 90° åt höger) på [Rotate] (Rotera) på
[Tool]-menyn (Verktyg) i huvudbildfönstret.
Du kan också välja [Rotate (90° Left)] (Rotera 90° åt vänster) eller 
[Rotate (90° Right)] (Rotera 90° åt höger) på verktygsfältet. (s.43)
2
Ange [Save in] (Spara i), [File name] (Filnamn) och [Save as 
type] (Spara som typ) och klicka sedan på [Save] (Spara).
Bilden roteras och sparas.
För att spara den roterade bilden väljer du [Rotate] (Rotera) på [Tool]-menyn 
(Verktyg). (s.47)
Spara roterade bilder
• Vid förlustfri rotering av obearbetade JPEG-bilder öppnas dialogen [Rotate] 
(Rotera) innan bilden visas.
• Dialogen [Rotate] (Rotera) visas inte för RAW-filer och bearbetade JPEG-filer. 
Välj [Save as] (Spara som) på [File]-menyn (Arkiv) i huvudbildfönstret eller klicka 
på 
-symbolen på verktygsfältet om du vill spara roterade bilder.