Pentax K100D User Manual (sv)

Download
3
Njut av dina digitalbilder ..................................................... 4
Medföljande program .......................................................... 6
Medföljande programvara ........................................................................6
Systemkrav ..............................................................................................7
Installera programvaran ...................................................... 9
Om du har Windows.................................................................................9
Om du har Macintosh.............................................................................12
Spara bilder i datorn .......................................................... 14
Spara bilder genom att koppla samman kamera och dator (Windows).......14
Spara bilder genom att koppla samman kamera och dator (Macintosh).....19
Andra metoder för att spara bilder .........................................................21
PENTAX PHOTO Browser 3 .............................................. 22
Starta PENTAX PHOTO Browser 3 .......................................................22
PENTAX PHOTO Browser 3-fänstret.....................................................23
Överföring av bilder................................................................................34
Visa bilder ..............................................................................................35
Huvudbildfönster ....................................................................................39
Hantera bildfiler och mappar ..................................................................50
Spara en lista med bilddata....................................................................56
Kontinuerlig uppspelning som bildspel...................................................58
Skriva ut bilder .......................................................................................61
Ändra inställningar för PENTAX PHOTO Browser 3..............................68
PENTAX PHOTO Laboratory 3.......................................... 74
Starta PENTAX PHOTO Laboratory 3 ...................................................74
PENTAX PHOTO Laboratory 3-fönstret.................................................76
Välj RAW-fil som ska bearbetas.............................................................83
Enkel bearbetning av RAW-filer .............................................................87
Ställa in bearbetningsbetingelser för RAW-filer .....................................88
Spara bildfiler .........................................................................................93
Spara bildfilsinställningar .......................................................................94
Återkalla bildfilsinställningar ...................................................................95
Skriver ut ................................................................................................96
Ändra inställningarna i PENTAX PHOTO Laboratory 3 .......................102
Ordlista ............................................................................. 106
Innehäll