Pentax K100D User Manual (sv)

Download
49
Du kan spara bilden som visas med något av följande filformat. RAW-data kan 
sparas i alla formaten så att bilderna kan visas med bildbearbetningsprogram.
JPEG
: JPEG-bild med bilddata
TIFF (8 bit)
: TIFF-bild med bilddata
TIFF (16bit)
: Högkvalitets TIFF-bild med bilddata
BITMAP
: BMP-bild utan bilddata
PNG
: PNG-bild utan bilddata
PICT
: PICT-bild utan bilddata
1
Välj [Save as] (Spara som) på [File]-menyn (Arkiv) 
i huvudbildfönstret eller klicka på 
-symbolen
i verktygsfältet.
Dialogen [Save as] (Spara som) startar.
Om RAW-filen visas med enkel visning eller reduceras frågas om du vill 
återställa bilden till full storlek. Om du väljer [No] (Nej) sparas bilden som den 
visas. Kvaliteten reduceras jämfört med om bilden bearbetas till full storlek.
2
Ange [Save in] (Spara i), [File name] (Filnamn) och [Save as 
type] (Spara som typ) och klicka sedan på [Save] (Spara).
Bilden sparas.
Spara bilder