Pentax K100D User Manual (sv)

Download
51
2
Välj [Save as DNG] (Spara som DNG) på [Tool]-menyn (Verktyg).
Du kan också högerklicka på PENTAX RAW-filen som ska DNG 
RAW-konverteras och välja [Save as DNG] (Spara som DNG).
3
Ange namn på målfilen och var den ska sparas.
1
Välj tumnagelbild som du vill flytta eller kopiera i PENTAX 
PHOTO Browser 3-fönstret.
2
Välj [Cut] (Klipp ut) eller [Copy] (Kopiera) på [Edit]-menyn 
(Redigera).
Du kan också klicka på 
- eller 
-symbolerna i verktygsfältet.
• För att spara bilden med samma namn som originalfilen väljer du [Use original file 
name] (Använd originalfilnamnet) Om originalfilen t.ex. har namnet “IMGP0001.pef”, 
så får den extraherade JPEG-filen namnet “IMGP0001.dng”.
• Om du vill spara filen under ett annat namn väljer du [Rename] (Nytt namn). I detta 
fall anger du [Base file name] (Basfilnamn) (filnamnsprefix), [Number of digits] 
(Antal siffror) (antalet siffror för numret som följer på basfilnamnet) och [Start 
number] (Startnummer) (första numret efter basfilnamnet). När du använder 
[Save as DNG] (Spara som DNG) så blir filnamnet på filerna [Base file name] 
(Basfilnamn) och [Start number] (Startnummer) i stigande ordning.
• I Windows finns bara alternativen [Use original file name] (Använd ursprungliga 
filnamnet) och [Rename] (Byt namn) när du använder [Save as DNG] (Spara som 
DNG) för flera bilder.
Flytta/kopiera bildfiler