Pentax K100D User Manual (sv)

Download
52
3
Ange målmapp för flytten eller kopieringen i mappträdrutan.
4
Välj [Paste] (Klistra in) på [Edit]-menyn (Redigera).
Du kan också klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Bildfilen flyttas eller kopieras till angiven mapp.
• Du kan också flytta bilder genom att dra och släppa tumnagelbilden på målmappen.
Vill du kopiera håller du nere Ctrl-tangenten medan du drar och släpper filen. (På 
Macintosh håller du nere Alternativ-knappen medan du drar och släpper filen.)
• Flytta och kopiera mappar på samma sätt. Markera i mappträdet mappen som ska 
flyttas eller kopieras. Angiven mapp flyttas eller kopieras till målmappen.