Pentax K100D User Manual (sv)

Download
53
1
Välj fil eller mapp som du vill radera i tumnagelbildrutan i PENTAX 
PHOTO Browser 3-fönstret.
Alternativt väljer du mapp som ska raderas i mappträdrutan.
2
Välj [Delete] på [Edit]-menyn (Redigera).
Du kan också klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
En bild där du bekräftar raderingen visas.
3
Klicka på [Yes] (ja).
Bildfilen eller mappen raderas.
1
Välj fil eller mapp som du vill byta namn på i tumnagelbildrutan 
i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret.
Alternativt markerar du mappen i mappträdrutan.
Radera bildfiler/mappar
Byta namn på bildfiler/mappar