Pentax K100D User Manual (sv)

Download
54
2
Välj [Rename] (Byt namn) på [File]-menyn (Arkiv).
Du kan också klicka direkt på fil- eller mappnamnet i tumnagelbild-
rutan eller mappträdrutan.
Nu kan du ändra fil- eller mappnamnet.
3
Skriv in fil- eller mappnamn.
Bildfilen eller mappen får ett nytt namn.
1
Välj tumnagelbilder som du vill byta namn på i tumnagelbild-
rutan i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret.
Välj [Select All] (Markera alla) på menyn [Edit] (Redigera) om du vill markera 
alla bilder i tumnagelbildrutan. Det går inte att byta namn på filer och mappar 
som inte stöds av PENTAX PHOTO Browser 3. Du kan inte markera bilder 
i flera mappar.
2
Välj [Rename All] (Byt namn på alla) på [File]-menyn (Arkiv).
Du kan också klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Dialogen [Rename All] (Byt namn på alla) startar.
Byta namn på alla filer