Pentax K100D User Manual (sv)

Download
56
• När du sparar bilddata från tumnagelbildrutan kan bildfilerna i aktuell mapp som 
visas i rutan sparas (valbart).
• När du sparar bilddata från rutan med förbockade bilder kan bilder på aktiva 
fliken som visas i rutan sparas. Du kan spara bilddata från flera mappar i en 
CSV-fil.
I båda fallen kan du också spara enbart bilddata för markerade filer.
1
Välj [Save Image Data List] (Spara bilddatalista) på [Tool]-menyn 
(Verktyg) i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret eller klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Dialogen [Save Image Data List] (Spara bilddatalista) startas.
2
Ange filnamn och plats där filen ska sparas och klicka sedan på 
[Save] (Spara).
Bilddata sparas med CSV-format.
Spara en lista med bilddata