Pentax K100D User Manual (sv)

Download
57
1
Välj tumnagelbild som du vill visa egenskaperna för 
i tumnagelbildrutan i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret.
Du kan också välja mapp i mappträdrutan.
2
Välj [Properties] (Egenskaper) på [File]-menyn (Arkiv).
Dialogen [XXX Properties] (XXX Egenskaper) ([XXXInfo] på MacIntosh) 
startar.
3
Bekräfta.
4
Klicka på [OK].
[Properties]-dialogen (Egenskaper) avslutas.
På Macintosh klickar du på 
 för att stänga [Info]-dialogen.
Visa egenskaper för bildfiler/mappar
Innehållet i [Properties]-dialogen (Egenskaper) beror av vilken version av 
operativsystem som du använder. Information om inställningarna för [Properties]-
dialogen (Egenskaper) finns hjälpen till operativsystemet.
Macintosh
Windows