Pentax K100D User Manual (sv)

Download
4
Njut av dina digitalbilder
Du kan använda datorn för att organisera och redigera bilder som du tagit med din 
digitalkamera.
Överför bilderna med en inbyggd 
kortläsaradapter eller en kortläsare.
• Ta ur minneskortet ur kameran. 
Studera bruksanvisningen till 
apparaten om du ska överföra 
bilder från kortet till dator med 
någon annan apparat.
Koppla kameran direkt till en PictBridge-skrivare 
med USB-kabeln. (Går inte med w.)
Direct Print
Koppla kameran till en TV, DVD-
spelare och andra videoapparater 
med videokabeln och titta och/eller 
spela in bilder.
Visa och spela in bilder 
på AV-utrustning
I fotoaffären kan du få kopior 
gjorda av bilderna som finns 
inspelade på minneskortet.
• Ställ in DPOF-inställningarna 
på kameran och låt fotolabbet 
göra kopior.
• Välj bilder som ska kopieras.
Lämna till fotolabbet
Koppla kameran till 
datorn med USB-kabeln 
och kopiera bilderna 
i kameran till datorn.
Din dator har...
• en standard USB-anslutning.
• Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista eller 
Mac OS X version 10.2 eller nyare.