Pentax K100D User Manual (sv)

Download
58
I detta avsnitt beskrivs hur man arrangerar och kör ett bildspel.
1
Markera en bild eller en mapp i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret.
2
Välj [Slideshow] (Bildspel) på [View]-menyn (Visa) eller klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Bildspelsbilden och reglagen för bildspel öppnas.
Kontinuerlig uppspelning som bildspel
Bildspelsbild
Styrpanel för bildspel
1 2 3 4 5 6 7
8