Pentax K100D User Manual (sv)

Download
59
3
Tryck på [Play] knappen (Spela upp).
Bildspelet startar.
Välj mellan enkelt eller dubbla fönster för bildspelet. Dessutom kan du visa 
bildspelet i ett enkelt eller dubbla helskärmsfönster (endast om datorn stöder 
dubbla bildskärmar).
Bildspelsinställningarna och data som visas för bilderna under bildspelet kan 
ändras på fliken [Browser] (Bildvisare) i dialogen [Options] (Alternativ). Du kan 
välja om bilddata ska visas under bildspelet genom att trycka på alternativknapparna 
[Yes] (Ja) eller [No] (Nej) för [Display Image Data During Slideshow] (Visa bilddata 
under bildspelsvisning). (s.70)
Ordningen som bilderna visas i under bildspelet bestäms av inställningen [Sort by] 
(Sortera efter) på [View]-menyn (Visa).
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll
1
Första bilden
Återgår till första bilden. När denna trycks in under 
bildspelet så visas första bilden och bildspelet stoppas.
2
Spola tillbaka
Spolar tillbaka bildspelet. När denna trycks in under 
bildspelet så visas nästa bild och bildspelet stoppas.
3
Föregående bild
Bildspelet spelas upp i omvänd ordning.
4
Paus
Stoppar bildspelet.
5
Spela
Spelar upp bildspelet.
6
Snabbspolning framåt
Spolar fram bildspelet. Vid snabbspolning framåt under 
bildspelet så visas nästa bild och bildspelet stoppas.
7
Sista bilden
Visar sista bilden. Du kan trycka på denna under 
bildspelet. Sista bilden visas och bildspelet stoppas.
8
Stopp
Avbryter bildspelet.
Bildspelsinställningar