Pentax K100D User Manual (sv)

Download
60
Välj ett av fyra visningsmönster nedan.
 
Visningsordning för dubbla fönster
När du använder dubbla fönster eller dubbel fullskärm vid bildspelsvisning med 
PENTAX PHOTO Browser 3 kan du välja visningsmetod för bilder som ska visas 
på primärbildskärmen och på sekundärbildskärmen.
Slideshow
A
A
Enkelt fönster
Enkel helskärm
Secondary
B
Primary
A
B
A
Dubbla fönster
Dubbla helskärmar
Slideshow
A
A
Enkelt fönster
Enkel helskärm
n+2
n+2
n+3
n+3
n+4
n
n+1
n+1
Primär
(A)
Sekundär
(B)
Mata fram i ordning
n+1
n+2
n+2
n+1
n+3
n
n-1
n
Mata fram växelvis
Primär
(A)
Sekundär
(B)