Pentax K100D User Manual (sv)

Download
61
Vid utskrift av bildfiler kan du välja mellan att skriva ut [Print Index] (Skriv ut index) 
och [Print photo] (Skriv ut foto).
1
Välj bilderna som ska skrivas ut i tumnagelbildrutan i PENTAX 
PHOTO Browser 3-fönstret.
2
Välj [Print] (Skriv ut) på [File]-menyn.
Alternativt kan du klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Dialogen [Print] (Utskrift) startar.
Skriva ut bilder
Skriv ut index : Skriver ut tumnagelbilder med tillhörande bilddata.
Skriv ut foto : Skriver ut en kopia med hög kvalitet. Du kan skriva ut flera bilder på en sida 
eller skriva ut en stor bild fördelad på flera sidor med uppdelad utskrift.
Använda utskriftsindex
n+1
n+2
n+4
n+3
n+5
n
n+6
n+7
Mata fram två bilder
Primär
(A)
Sekundär
(B)
n+2
n+3
n+4
n
n
n
n
n+1
Lås bild på primärskärmen
Primär
(A)
Sekundär
(B)