Pentax K100D User Manual (sv)

Download
62
3
Välj fliken [Print Index] (Skriv ut index).
4
Ställ in layout och bildtext.
Alternativ
Beskrivning
Förhandsgranska
Detta tar fram förhandsgranskningen med gjorda inställningar.
Layout
Välj en av tre layouter.
Antal bilder per sida (B × H) Välj i listan antalet bilder som skrivas ut på en sida.
Skriv med kanter
Anger om bilderna ska skrivas ut med kanter.
Bildtext
Bildtextinställningarna beskrivs nedan. Vilket innehåll som 
visas beror på vald layout.
Placering
Välj i listan var bildtexten ska placeras.
Innehåll
Välj i listan vilka data som ska skrivas ut.
Teckensnitt
Välj ett teckensnitt i listan. Standardinställning är standard 
systemteckensnitt.
Storlek
Välj teckenstorlek i listan.
Etiketter
Anger om etiketter ska skrivas ut.
Skrivare
Skrivaren som används visas här.