Pentax K100D User Manual (sv)

Download
63
5
Klicka på [OK].
Utskriften startar.
1
Välj bilderna som ska skrivas ut i tumnagelbildrutan i PENTAX 
PHOTO Browser 3-fönstret.
2
Välj [Print] (Skriv ut) på [File]-menyn.
Alternativt kan du klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Dialogen [Print] (Utskrift) startar.
3
Välj fliken [Print photo] (Fotoutskrift).
• Bildstorleken beräknas automatiskt utifrån marginaler, antal bilder och bildtextens 
storlek.
• Klicka på [Page Setup] (Sidinställningar) och ange sidinställningar. (s.65)
• Klicka på [Printer Settings]-knappen (Skrivarinställningar) och ange 
skrivarinställningar. (s.66)
Använda Fotoutskrift