Pentax K100D User Manual (sv)

Download
64
4
Ställ in layout och bildtext.
*1: När du valt [Layout 1] (Normal utskrift) eller [Layout 3] (Uppdelad utskrift) visas 
markeringsrutan [Fit to paper] (Passa in på pappret). Bocka för rutan om du vill 
gå förbi marginalinställningarna och använda skrivarens maximala utskriftsyta.
Alternativ
Beskrivning
Förhandsgranska
Detta tar fram förhandsgranskningen med gjorda inställningar.
Layout
Välj en av tre layouter.
Layout 1
: Normal utskrift
Layout 2
: Layoututskrift
Layout 3:
: Uppdelad utskrift
*1
(skriva ut en bild fördelad på flera sidor)
Bilder per sida
Välj i listan antal bilder som ska skrivas ut på en sida.
Utskrift på flera sidor
Välj antal delar per sida i listan.
Tilldela bilder
Välj bearbetningsalternativ i listan om utskriftsytan och 
bildstorleken är olika.
Ingen beskärning: Bilden går inte utanför utskriftsytan.
Beskärning
: Hela utskriftsytan används och delarna 
utanför tas bort.
Placering
Välj i listan bildplacering inom utskriftsytan.
Avstånd vertikalt/
Avstånd horisontellt
Ange vertikalt och horisontellt avstånd i mm eller tum.
Rotera bilden så att den 
passar in på utskriftsytan
Utnyttjar utskriftsytan effektivast. Bocka för detta om bilden 
får roteras 90° om så behövs för att fylla utskriftsytan och 
skrivs sedan ut.
Passa in på pappret
Skrivaren skriver ut på största möjliga utskriftsyta.
Detta kan anges om du valt [Layout 1] (Normal utskrift) 
eller [Layout 3] (Uppdelad utskrift).
Skriv ut datum och klockslag 
för fotograferingen
Anger utskriftsinställningar för datum/klockslag för 
fotograferingen.
Placering
: Anger placering för fotograferingsdatum/
klockslag.
Teckensnitt : Välj ett teckensnitt i listan. Standardinställning 
är standard systemteckensnitt.
Skriva ut klockslag:
Välj mellan No (nej, förvalt) eller Yes (ja) 
(HH:MM:SS, endast 24-timmarsformat).
Avdelare
: Anger avdelningstecken i text.
Format
: Anger datumformat.
Textfärg
: Anger textfärgen.
Storlek
: Välj en teckenstorlek i listan.
Skrivare
Skrivaren som används visas här.