Pentax K100D User Manual (sv)

Download
65
5
Klicka på [OK].
Utskriften startar.
Använd Page Setup (Sidinställningar) och ange marginaler, sidhuvud/sidfot och 
antal kopior.
1
Välj [Page Setup] (Sidinställningar) på [File]-menyn (Arkiv) 
i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret eller [Page Setup] 
(Sidinställningar) i dialogen [Print] (Utskrift).
Dialogen [Page Setup] startar.
• Bildstorleken beräknas automatiskt utifrån marginaler, mellanrum och antal bilder.
• Utskriftsriktningen av datum/klockslag beror av bilddata (gäller endast Windows). 
Utskriftspositionen är relativ gentemot bilddata.
• Klicka på [Page Setup]-knappen (Sidinställningar) och ange sidinställningar. (s.65)
• Klicka på [Printer Settings]-knappen (Skrivarinställningar) och ange skrivarinställningar. 
(s.66)
Använda Sidinställningar