Pentax K100D User Manual (sv)

Download
66
2
Gör inställningarna.
3
Klicka på [OK].
Sidinställningarna verkställs.
Kontrollera skrivarinställningarna och ändra efter behov.
Information om skrivarinställningarna finns i skrivarens bruksanvisning.
Alternativ
Beskrivning
Marginaler
Vänster, 
höger, topp, 
botten
Förvald inställning är 25 mm för papper som är större än A4 
och 10 mm för mindre.
Sidhuvud/
sidfot
Standardinställningen är 15 mm från överkant och underkant.
Antal kopior
Anger antalet kopior som ska skrivas ut.
Sidhuvud/
sidfot
Placering
Anger sidhuvud-/sidfotplacering. Välj mellan Do Not Print 
(Ingen, standardval), Align left (Vänsterjustera), Align center 
(Centrera) och Align right (Högerjustera).
Teckensnitt
Välj ett teckensnitt i listan. Standardinställning är standard 
systemteckensnitt.
Text
Skriv in text för sidhuvud/sidfot.
Fäll in 
sidnummer
När du klickar här fälls [#Page number] (Sidnummer) in vid 
markören i textfältet.
Fäll in 
paginering 
av sidor
När du klickar här fälls [#Number of pages] (Antal sidor) in vid 
markören i textfältet.
Storlek
Välj teckenstorlek i listan. Standardvalet är 10 punkter.
Använda skrivarinställningar
I detta avsnitt beskrivs skrivarinställningarna för Windows. För Macintosh ser 
inställningsbilden olika ut beroende på operativsystem.