Pentax K100D User Manual (sv)

Download
67
1
Klicka på [Printer settings] (Skrivarinställningar) i dialogerna 
[Print] (Utskrift) eller [Page Setup] (Sidinställning).
Dialogen [Print Setup] (Skrivarinställning) stängs.
2
Gör inställningarna.
3
Klicka på [OK].
Skrivarinställningarna verkställs.
Alternativ
Beskrivning
Skrivare
Väljer skrivare i listan [Name] (Namn).
Klicka på [Network] (Nätverk) om skrivaren finns i nätverket.
Klicka på [Properties] (Egenskaper) för att få fram 
avancerade skrivareinställningar.
Papper Storlek
Väljer pappersformat.
Källa
Väljer pappermatningsmetod.
Orientering
Anger utskriftsriktning. Välj [Portrait] (Stående) eller [Landscape] 
(Liggande).