Pentax K100D User Manual (sv)

Download
5
Du kan bifoga bilder och filmer till e-brev i ditt e-postprogram eller lägga 
in dem på din hemsida.
Använda bilddata
• Anvisningar för hur man gör bilagor till e-brev finns 
i e-postprogrammets bruksanvisning.
• Anvisningar för hur man lägger in bilder på 
hemsidor finns i bruksanvisningen för ditt 
redigeringsprogram för hemsidor.
Använda skrivaren
Du kan skriva ut bilder som 
du överfört till datorn på din 
skrivare.
Vissa skrivare kan skriva ut 
direkt från minneskort.
• Information finns 
i bruksanvisningen 
för skrivaren.
Bilder som överförts till datorn kan sparas 
på CD-R och andra medier.
Spara bilddata
PENTAX PHOTO Browser 3 (s.22 - s.72)
PENTAX PHOTO Laboratory 3 (s.74 - s.105)
• Visa bilder
• Ordna och spara bilder
• Skriva ut bilder • Byta namn på alla
• Spara alla bilddata
• Bearbetning av RAW-filer enligt PENTAX-
specifikation*
Använd något av de program som finns på 
marknaden för att redigera bilderna.
* Du kan också bearbeta DNG-filer som 
tagits med PENTAX digitalkameror, 
DNG-filer som konverterats med 
PENTAX PHOTO Browser 3 och 
DNG-filer som tagits med PENTAX 
digitalkameror och konverterats med 
Adobe DNG converter.