Pentax K100D User Manual (sv)

Download
68
Här kan du ange startinställningar för PENTAX PHOTO Browser 3, bl. a. 
visningsstorlek, tumnagelbildtextvisning och visningsformat för RAW-data.
1
Välj [Options] (Alternativ) på [Tool]-menyn (Verktyg) i PENTAX 
PHOTO Browser 3-fönstret.
Alternativt kan du klicka på 
-symbolen i verktygsfältet.
Välj fliken där inställningen du vill ändra finns när dialogen [Options] 
(alternativ) startar.
Ändra inställningar för PENTAX PHOTO Browser 3