Pentax K100D User Manual (sv)

Download
72
Visa filsökvägen 
i rubrikfältet
Anger om filsökvägen ska visas i rubrikfältet på huvudbildfönstret.
Ja
: Filsökvägen visas i rubrikfältet på huvudbildfönstret.
Nej
: Filsökvägen visas inte i rubrikfältet på 
huvudbildfönstret.
Visa antalet bilder 
i rubrikfältet
Visningsordning/totala antalet bilder ska visas när flera bilder 
visas i ett huvudbildfönster.
Ja
: Visningsordning och totala antalet bilder visas 
i rubrikfältet.
Nej
: Visningsordning och totala antalet bilder visas inte 
i rubrikfältet.
Visa flera bilder
Välj visningssätt för huvudbildfönstret när flera bilder är markerade 
i tumnagelbildrutan.
Ett fönster:Bilderna visas i ett huvudbildfönster. Klicka på 
-
symbolen i verktygsfältet i huvudbildfönstret för att 
växla bild.
Separat fönster:
Bilderna visas i flera huvudbildfönster.
Huvudvy för RAW-filer
Anger visningen när en ny RAW-bildfil öppnas.
Enkel visning:
Komprimerade bilddata i RAW-bildfilen visas. Bilddata 
visas snabbare men kvaliteten är sämre på grund av 
den höga komprimeringen. Vi avråder från att använda 
funktionen om du vill studera detaljer i bilden.
Automatisk RAW-visning:
Verkliga RAW-bilddata visas. (Automatisk bearbetning)
Storlek, grad:
Välj bearbetningsgrad för automatisk RAW-visning 
från [1:4], [1:2] eller [Life size] (Verklig storlek). Välj 
[1:4] om snabbhet är viktig och [Life size] (Verklig 
storlek) när kvaliteten är viktig.
Visningsegenskaper 
som ska bibehållas
Anger vilka visningsegenskaper som ska behållas när bilderna 
matas fram.
Du kan välja flera egenskaper.
Zoom
: Visningsförstoringen bibehålls.
Placering : Placeringen bibehålls.
Riktning : Riktningen bibehålls.
Synkron 
bildframmatning
Anger om alla bilder ska visas för vart och ett av de 
synkroniserade huvudbildfönstren under bildframmatning 
vid synkron visning av flera huvudbildfönster.
I ordning
: Alla bilder visas.
Hoppa över : Hoppar över bilder som visas i andra 
synkroniserade fönster.
Alternativ
Beskrivning