Pentax K100D User Manual (sv)

Download
73
Inställningar på fliken [Other] (Övriga inställningar)
Ändra visning av varningar och färghanteringsinställningar på fliken [Other] 
(Övriga inställningar).
Alternativ
Beskrivning
Visa varningar
Väljer om du vill visa varningar.
Ja : Varningar visas. (Markeringsrutan “In the future, do not 
show this message.”) (Visa inte det här meddelandet i 
fortsättningen bockas inte i för varningarna.)
Nej : Varningar visas inte. (Markeringsrutan “In the future, do not 
show this message.”) (Visa inte det här meddelandet i 
fortsättningen bockas i för varningarna.)
Färghantering
Väljer färghanteringsmetod för bildvisning.
Normal visning:
Visar bilden med färghanteringen vald för bilden.
Stäng av Varningar visas:
Färghanteringen avstängd.
Visning med simulerat brett omfång:
Tonomfånget för Adobe RGB komprimeras till omfånget för 
sRGB och visas. Då tonomfånget för sRGB är smalare än 
för Adobe RGB blir inte färgåtergivningen helt korrekt. Du 
kan dock kontrollera hur färger i Adobe RGB:s tonomfång 
uttrycks i sRGB.
Färghantering vid 
utskrift
Ställer in profilen som används vid utskrift.
Använd skrivarens inställningar:
Använder skrivarens inställningar som profil vid utskrift.
Välj färgprofil:
Du kan välja profil för utskrift i listan [Profile] (Profil).
Stäng av färghanteringen:
Färghanteringen stängs av och ingen profil används vid 
utskrift.
Måttenhet
mm : Välj måttenheten millimeter.
tum : Välj måttenheten tum.