Pentax K100D User Manual (sv)

Download
74
PENTAX PHOTO Laboratory 3
PENTAX PHOTO Laboratory 3 innehåller ett antal funktioner för bearbetning av 
bilder i PEF- och DNG-format. Här finns datakonvertering, färghantering och 
bildkompensering. Bearbetningen av filerna ger bilder som kan användas för 
redigering och visning av bilder med i handeln förekommande program, som inte 
kan hantera PEF- och DNG-filer.
I detta avsnitt beskrivs hur du startar och avslutar PENTAX PHOTO Laboratory 3, 
vad du ser i PENTAX PHOTO Laboratory 3-fönstret och dess funktioner förklaras.
1
Välj startmenyn på skrivbordet.
2
Dubbelklicka på mappen [All 
Programs] (Alla program) - 
[PENTAX Digital Camera Utility] - 
[PENTAX PHOTO Laboratory].
PENTAX PHOTO Laboratory 3 startar 
och PENTAX PHOTO Laboratory 3-
fönstret öppnas.
 
Avsluta PENTAX PHOTO Laboratory 3
Välj [Exit] (Avsluta) på [File]-menyn (Arkiv) i PENTAX PHOTO Laboratory 3-fönstret.
Du kan bara bearbeta bilder för DNG-filer som tagits med PENTAX digitalkameror 
och DNG-filer som konverterats med PENTAX PHOTO Browser 3.
Starta PENTAX PHOTO Laboratory 3
Windows
PENTAX PHOTO Laboratory 3 kan också startas inifrån PENTAX PHOTO Browser 3. 
(s.30)