Pentax K100D User Manual (sv)

Download
75
1
Dubbelklicka på [PENTAX Digital Camera Utility]-mappen 
i [Program] på hårddisken.
2
Dubbelklicka på programsymbolen 
[PENTAX PHOTO Laboratory].
PENTAX PHOTO Laboratory 3 startar 
och PENTAX PHOTO Laboratory 3-
fönstret öppnas.
 
Avsluta PENTAX PHOTO Laboratory 3
Välj [Quit PENTAX PHOTO Laboratory] i [PENTAX PHOTO Laboratory] i menyfältet 
på skrivbordet.
Macintosh
PENTAX PHOTO Laboratory 3 kan också startas inifrån PENTAX PHOTO Browser 3. 
(s.30)