Pentax K100D User Manual (sv)

Download
76
I detta avsnitt beskrivs fönstret i PENTAX PHOTO Laboratory 3 med utseende, 
namn och funktioner.
PENTAX PHOTO Laboratory 3 innehåller av sju reglagefält.
Fälten finns i oberoende fönster som du kan placera fritt på skärmen. Välj [Arrange 
Windows] (Ordna fönster) på [View]-menyn (Visa) för att ordna fönstren.
Sex fält, inte huvudfältet, kan döljas eller visas.
PENTAX PHOTO Laboratory 3-fönstret
• Om du valt bearbetningsläge 
 (Helautomatisk bearbetning) visas inte 
reglagefälten för vitbalans, färgton, övriga inställningar, brusreducering, och 
korrigering av objektivaberration (s.80). Du kan heller inte använda knapparna 
 och 
 i förhandsgranskningsrutan.
• Om ingen RAW-fil är markerad så visas inte förhandsgranskningsbilden. (s.81)
Huvudfönster
Menyfält
Verktygsfält
Färgtonsfält
Förhandsgranskningsfältet
Vitbalansfält
Fältet Övriga inställningar
Fältet brusreducering
Fältet för korrigering av objektivaberration