Pentax K100D User Manual (sv)

Download
77
 
Huvudfönster
Funktioner utförs och olika inställningar införs i PENTAX PHOTO Laboratory 3.
På Macintosh innehåller huvudfönstret enbart verktygsfältet. Menyfältet finns 
längst upp på skrivbordet.
 
Förhandsgranskningsfältet
Du kan förhandsgranska justeringar som du gjort för markerad RAW-fil i fälten. 
Du kan också förstora delar av RAW-filen.
Studera justeringarna direkt eller klicka på [Refresh]-knappen (Uppdatera). (s.81)
 
Vitbalansfält
Välj vitbalans eller ställ in färgtemperaturen. Justera färgtonen, exempelvis vid 
blåstick eller gulstick. (s.89)
 
Färgtonsfält
Visar färgtonskurva och histogram för bilden. (s.90)
Justera färgtonen med tonkruvan.
 
Fältet Övriga inställningar
Justera egenskaper som känslighet, kontrast, färgdjup och skärpa. (s.91)
 
Fältet brusreducering
Borttagning och reducering av brus och felaktiga färgsignaler som är specifika 
för digitalkameror (färgmoiré). (s.91)
 
Fältet för korrigering av objektivaberration
Korrigering av marginalljusstrålning, distorsion och lateral kromatisk aberration 
som beror av optikaberration. (s.92)
 
Menyfält
Funktioner utförs och olika inställningar införs i PENTAX PHOTO Laboratory 3.
[File]-menyn (Arkiv)
Öppna
Detta väljer bildfil som ska bearbetas i PENTAX PHOTO 
Laboratory 3. Gäller när programmet startas för sig själv. 
Det kan inte användas om PENTAX PHOTO Laboratory 3 
startas i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret. (s.83)
Spara
Detta bearbetar RAW-filer och sparar bilderna i angivet format. 
Formaten är JPEG (5 komprimeringsgrader), TIFF-8 och 
TIFF-16. Ange format med [Save Mode] (Spara som) på 
[Tool]-menyn (Verktyg). (s.93)