Pentax K100D User Manual (sv)

Download
6
Medföljande program
På CD-ROM-skivan (S-SW55) som följer med finns följande program:
• PENTAX PHOTO Browser 3
• PENTAX PHOTO Laboratory 3
PENTAX PHOTO Browser 3
PENTAX PHOTO Browser 3 är ett program för att titta på, skriva ut och ordna 
bilder som du tagit med din digitalkamera och sparat i datorn.
Filer med ändelserna .bmp (BMP), .jpg (JPEG), .pef (filer som sparats med 
PENTAX eget CCD RAW-format för digitalkameror. härefter kallade “PEF”), 
.pct (PICT), .png (PNG), .tif (TIFF) och .dng (DNG) stöds.
Med PENTAX PHOTO Browser 3 kan du göra följande:
• Spara bildfiler under samma eller ett nytt namn, byta namn och typ på filer, 
kopiera, klippa ut, klistra in, rotera och radera bildfiler.
• Skapa nya mappar, byta namn på mappar, kopiera, klippa ut, radera och klistra 
in mappar.
• Spara bilddatalistor.
• Kontrollera bilddata.
• Lätt att titta på PEF- och DNG-filer.
• Skriva ut bilder.
Du kan också starta redigeringsprogrammet PENTAX PHOTO Laboratory 3 för 
RAW-bilddata och PENTAX REMOTE Assistant
*1
 från PENTAX PHOTO Browser 3.
*1: PENTAX REMOTE Assistant kan bara användas tillsammans med 
w
 eller 
q
.
Den här bruksanvisningen behandlar PENTAX PHOTO Browser 3 och PENTAX 
PHOTO Laboratory 3 med skärmdumpar från Windows XP.
Programfunktionerna är nästan samma i Macintosh med undantag för vissa tangenter. 
Macintosh-specifika anvisningar finns i avsnitten “Macintosh” och i den inbyggda 
hjälpen.
Medföljande programvara