Pentax K100D User Manual (sv)

Download
78
Återställ inställningar
Använd funktionen för att ladda tidigare sparade inställningar 
för olika fält. (s.95)
Spara inställningar
Använd funktionen för att spara inställningarna som används 
för de olika fälten. (s.94)
Skriv
[Print]-dialogen (Utskrift) visas med olika utskriftsinställingar.
Avsluta
Avslutar PENTAX PHOTO Laboratory 3.
(På Macintosh väljer du [Quit PENTAX PHOTO Laboratory] 
på menyn [PENTAX PHOTO Laboratory].)
[View]-menyn (Visa)
Automatisk bearbetning
Varje RAW-fil bearbetas efter inställningarna som 
gjordes vid fotograferingen. Alla reglagefält utom 
förhandsgranskningsrutan är dolda. (s.87)
Anpassad bearbetning
Detta visas när anpassad bearbetning är vald. 
Bearbetningen görs efter användarens inställningar. 
Bearbetningsinställningarna görs i vitbalansfältet, 
färgtonsfältet, fältet övriga inställningar, fältet för korrigering 
av objektivaberration och brusreduceringsfältet. (s.88)
Första bilden
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av den första bilden i registreringsordningen.
Föregående bild
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av en bild framåt i registreringsordningen.
Nästa bild
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av en bild bakåt i registreringsordningen.
Sista bilden
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av sista bilden i registreringsordningen.
Uppdatera 
förhandsgranskningen
Om du inte aktiverat direktförhandsgranskning uppdateras 
bilden utifrån aktuella inställningar.
Förhandsgranska
Förhandsgranskningsfältet visas eller döljs.
Vitbalans
Vitbalansfältet visas eller döljs.
Färgton
Färgtonsfältet visas eller döljs.
Övriga inställningar
Fältet övriga inställningar visas eller döljs.
Brus Reducering
Tar fram eller döljer brusreduceringsfältet.
Korrigering av 
objektivaberration
Tar fram eller döljer fältet för korrigering av objektivaberration.
Ordna fönster
Fälten ordnas.
[File]-menyn (Arkiv)