Pentax K100D User Manual (sv)

Download
79
[Tool]-menyn (Verktyg)
Ångra
Använd funktionen för att ångra föregående åtgärd när du 
arbetar i läge Anpassad bearbetning. Du kan ångra upp till 
fem åtgärder.
Gör om
Använd funktionen för att göra om föregående åtgärd som 
du ångrade med [Undo]-knappen (Ångra) när du arbetar 
i läge Anpassad bearbetning.
Bildton
Välj bearbetningstyp. Vid anpassad bearbetning finns 
alternativen [Natural] (Naturlig) och [Bright] (Ljus). 
Funktionen kan inte användas vid automatisk bearbetning 
eller om du arbetar med RAW-bilder som tagits med 
w
.
Spara-funktion
Anger kvaliteten när bearbetade bilder sparas. Spara bilder 
i JPEG-format med en av fem olika komprimeringsgrader 
eller i TIFF-format med en av två bittyper. 
Standardinställningen är JPEG (högsta kvalitet).
Rotera
Roterar förhandsgranskningsvyn 90° åt vänster eller höger. 
Den roterade bilden sparas utan att RAW-filen förändras.
Inställningar för beskär/
storleksändra
Dialogen för beskärning och storleksändring startar.
Alternativ
Ställer in olika inställningar i PENTAX PHOTO Laboratory 3. 
(s.102)
[Help]-menyn (Hjälp)
Hjälpämnen
Visar innehållet i hjälpen för PENTAX PHOTO Laboratory 3. 
(På Macintosh väljer du [PENTAX PHOTO Laboratory Help].)
Index
Visar sökningen i hjälpregistret i PENTAX PHOTO 
Laboratory 3. (Kommandot finns inte på Macintosh.)
Vad är det här?
Visar hjälpbubblor.
Om PENTAX PHOTO 
Laboratory
Visar versionsinformation för PENTAX PHOTO Laboratory 3. 
(På Macintosh väljer du [About PENTAX PHOTO Laboratory] 
på menyn [PENTAX PHOTO Laboratory].)