Pentax K100D User Manual (sv)

Download
80
Funktioner utförs och olika inställningar införs i PENTAX PHOTO Laboratory 3.
Verktygsfält
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll
1
Öppna
Detta väljer bildfil som ska bearbetas i PENTAX PHOTO 
Laboratory 3. Gäller när programmet startas för sig 
själv. Det kan inte användas om PENTAX PHOTO 
Laboratory 3 startas i PENTAX PHOTO Browser 3-
fönstret. (s.83)
2
Spara
RAW-filen bearbetas och bilden sparas med angivet 
format och inställd storlek. (s.93)
3
Automatisk bearbetning
Visas när automatisk bearbetning är vald. 
Bearbetningen görs efter inställningarna i RAW-filen.
Klicka på   och välj 
 eller 
 på rullgardinsmenyn.
Anpassad bearbetning
Detta visas när anpassad bearbetning är vald. 
Bearbetningen utförs efter de villkor som angivits 
av användaren. Villkoren anges på vitbalansfältet, 
färgtonsfältet, fältet med övriga inställningar, fältet 
för objektivavvikelsekorrigeringar och 
brusreduceringsfältet. (s.88)
4
Återställ inställningar
I läge anpassad bearbetning så laddas denna en 
sparad inställningsfil. (s.95)
5
Spara inställningar
Bearbetningsinställningarna som gjorts i läge anpassad 
bearbetning sparas som en inställningsfil. (s.94)
6
Ångra
Använd funktionen för att ångra föregående åtgärd när 
du arbetar i läge Anpassad bearbetning. Du kan ångra 
upp till fem åtgärder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12