Pentax K100D User Manual (sv)

Download
81
Visar förhandsgranskning av RAW-filen.
7
Gör om
Använd funktionen för att göra om föregående åtgärd 
som du ångrade med [Undo]-knappen (Ångra) när du 
arbetar i läge Anpassad bearbetning.
8
Bildton
Visar aktuell färgton. Du kan välja [Natural] (Naturlig) 
eller [Bright] (Ljus) med   med anpassad bearbetning. 
Funktionen kan inte användas vid automatisk bearbetning 
eller om du arbetar med RAW-bilder som tagits med 
w
. (s.87)
9
Spara-funktion
Visar aktuell spara-funktion. Klicka på   för att välja 
format för den bearbetade bildfilen. (s.93)
10
Rotera
Roterar förhandsgranskningsvyn 90° åt vänster eller 
höger. RAW-filer bearbetas efter vald riktning.
11
Alternativ
Används för att ändra inställningar i PENTAX PHOTO 
Laboratory 3. (s.102)
12
Hjälpämnen
Visar innehållet i hjälpen för PENTAX PHOTO 
Laboratory 3.
Förhandsgranskningsfältet
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll
2
3
4
5
6
7
8
9
1