Pentax K100D User Manual (sv)

Download
82
Siffra
Symbol (knapp)
Innehåll
1
Rotera/flytta
Roterar bilden från baslinjen eller flyttar den vertikalt 
eller horisontellt.
2
Inställningar för beskär/
storleksändra
Beskär delar av bilden och ändrar bildfilsstorleken.
3
Förstora område
När denna aktiveras visas en röd ram i förhands-
granskningsfältet. Fönstret Förstora område öppnas 
och du kan välja förstoring.
4
Uppdatera
Klicka på denna för att uppdatera förhandsgranskningen 
med aktuella inställningar när [Refresh Preview] 
(Uppdatera förhandsgranskning) blir [Refresh]-knapp 
(Uppdatera) på inställning av alternativ för PENTAX 
PHOTO Laboratory 3.
5
Visar filnamnet för filen som visas i förhandsgransknings-
rutan.
Välj bild som ska visas i listan om du har markerat 
flera bilder.
6
Första bilden
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av den första bilden i registreringsordningen.
7
Föregående bild
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av en bild framåt i registreringsordningen.
8
Nästa bild
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av en bild bakåt i registreringsordningen.
9
Sista bilden
Om du markerat flera bilder visas förhandsgranskningen 
av sista bilden i registreringsordningen.