Pentax K100D User Manual (sv)

Download
83
1
Markera en RAW-fil i PENTAX PHOTO Browser 3-fönstret.
2
Välj [PENTAX PHOTO Laboratory] på [Tool]-menyn (Verktyg) 
i PENTAX PHOTO Browser 3 eller klicka på 
-symbolen.
RAW-filen visas i förhandsgranskningsfältet i PENTAX PHOTO Laboratory 3-
fönstret.
Markera flera bildfiler om du vill öppna flera bilder samtidigt.
Klicka 
på 
knapparna , ,  
eller  i verktygsfältet för att komma 
till önskad bild.
Välj RAW-fil som ska bearbetas