Pentax K100D User Manual (sv)

Download
84
• Håll nere Ctrl-tangenten och klicka på tumnagelbilderna i tumnagelbildrutan eller 
rutan med förbockade bilder när du vill markera flera bilder. (På Macintosh håller 
du nere kommandotangenten och klickar på bildfiler.) Markerade tumnagelbilder 
ges en blå ram.
• Om PENTAX PHOTO Laboratory 3 startas med rutan med förbockade bilder vald 
och det inte finns några tumnagelbilder i angiven aktiv grupp (ingen bild har blå 
ram), så öppnas alla RAW-bilder i den aktiva gruppen i PENTAX PHOTO 
Laboratory 3.
• När en bild som markerats i PENTAX PHOTO Browser öppnas och redigeras med 
PENTAX PHOTO Laboratory och en annan fil markeras i PENTAX PHOTO 
Browser så startar dialogen the “The image has been modified. Do you want to 
save changes?” (bilden har ändrats, vill du spara ändringarna?)
Klicka på [Cancel] (Avbryt) om du vill behålla ändringarna som du gjort med 
PENTAX PHOTO Laboratory och markera någon annan bild i PENTAX PHOTO 
Browser.
Bocka i rutan “In the future, do not show this message” (Visa inte det här 
meddelandet i fortsättningen) och klicka på [Cancel] (Avbryt). Dialogen visas inte 
i fortsättningen. Ändringar som gjorts med PENTAX PHOTO Laboratory behålls 
och åtgärder som kan göras med PENTAX PHOTO Browser aktiveras.
Välj [No] (Nej) för “Display Alerts” (Visa varningar) i dialogen “Options” (Alternativ) 
i PENTAX PHOTO Laboratory och klicka på [OK]. Välj [Yes] (Ja) för “Display 
Alerts” (Visa varningar) och klicka på [OK] om du vill starta dialogen igen.