Pentax K100D User Manual (sv)

Download
85
1
Klicka på 
-knappen i PENTAX PHOTO Laboratory 3-fönstret.
Dialogen [Open] (Öppna) startar.
2
Markera RAW-filerna som ska visas och klicka på [Open]-knappen 
(Öppna).
Markera bilder medan du håller nere Ctrl-knappen (Windows) eller 
kommandoknappen (Macintosh) i dialogen [Open] (Öppna) om du vill öppna 
flera bilder samtidigt.
RAW-filen visas i förhandsgranskningsfältet i PENTAX PHOTO Laboratory 3-
fönstret.
1
Klicka på 
-knappen i PENTAX PHOTO Laboratory 3-fönstret.
Fältet Rotera/sträck ut visas.
2
Bocka i rutan [Apply] (Tillämpa) och ange parametrar för 
roteringen och sträckningen.
När du valt [Real time] (Realtid) för [Refresh Preview] (Uppdatera 
förhandsgranskning) i dialogen [Options] (Alternativ) så tillämpas 
parameterändringarna direkt på förhandsgranskningsbilden. Om du valt 
[Refresh button] (Uppdateraknapp) för [Refresh Preview] (Uppdatera 
föhandsgranskning) klickar du på [Refresh]-knappen (Uppdatera) 
i förhandgranskningsrutan eller väljer [Refresh Preview] (Uppdatera 
förhandsgranskning) på [View]-menyn (Visa).
Öppna RAW-filer i PENTAX PHOTO Laboratory 3
Inställningar för Rotera/flytta