Pentax K100D User Manual (sv)

Download
86
1
Välj [Crop/Resize] (Beskär/storleksändra) på [Tool]-menyn 
(Verktyg).
Du kan också klicka på 
 i förhandsgranskningsrutan.
2
Ange beskärningsområde och bildstorlek i fältet beskär/
storleksändra.
Klicka på [Reset] (Återställ) om du vill återställa utgångsinställningarna.
Alternativ
Beskrivning
Rotera
Grader
: Anger rotationsvinkel.
Baslinje
: Roterar bilden tills linjen som du markerat 
på förhandsgranskningsbilden blir vertikal 
eller horisontell.
Flytta
Flytta vertikalt
: Flyttar bilden vertikalt.
Flytta horisontellt
: Flyttar bilden horisontellt.
Objektivets bildvinkel : Nödvändig information för att flytta bilden. 
Detta ställs som standard in noggrant utifrån 
bildfilinformationen men du kan ändra 
vertikala-horisontella flyttningsförhållandet.
Inställningar för beskär/storleksändra
Alternativ
Beskrivning
Beskära 
storleksförhållandet
Behåll ursprungligt storleksförhållande:
Behåller originalbildens storleksförhållande.
Ange arkstorlek:
Använder inställningen för arkstorlek.
Ange storleksförhållande:
Ange önskat storleksförhållande.
Ange inte storleksförhållande:
Anger inte storleksförhållandet för beskuret område.
Beskuret område
Centrera:
Beskurna området centreras i mitten av 
originalbilden.
Överst till vänster:
Ställer in beskurna området utifrån koordinaterna 
för övre vänstra hörnet.
Längst ner till höger:
Placerar det beskurna området utifrån nedersta 
högra koordinaterna.
Översta vänstra koordinaterna:
Anger översta vänstra koordinaterna för det 
beskurna området.
Beskuren storlek:
Anger storleken på det beskurna området.
Nedersta högra koordinaterna:
Anger nedersta högra koordinaterna för det 
beskurna området.
Originalstorlek: Anger antalet pixlar förr originalbilden.