Pentax K100D User Manual (sv)

Download
87
3
Klicka på [OK].
Bilden beskärs.
Beskärningsområdet behålls på bilden i förhandsgranskningsrutan och du 
klickar på 
-symbolen. När bilden bearbetas sparas det beskurna området 
med angivet antal pixlar.
Klicka på 
-symbolen igen för att ångra.
I läge anpassad bearbetning är det möjligt att utföra enkel bildbearbetning som 
passar dina avsikter genom att välja en färgton i PENTAX PHOTO Laboratory 3.
Välj mellan följande två färgtoner.
Bildstorlek
Storleksändra inte:
Välj detta om du inte vill ändra bildstorleken.
Ange bildstorlek:
Välj detta för att ange antalet pixlar (bredd och höjd) för 
bilden. Ange antalet horisontella ochj vertikala pixlar i [W] 
(Bredd) och [H] (Höjd) för [Specify image size] (Ange 
bildstorlek) till höger.
Ange upplösning:
Välj detta om du vill ange upplösningen (i dpi) för bilden. 
Skriv in upplösningen (dpi) och horisontell och vertikal 
storlek (i mm eller tum) i [Specify resolution] (Ange 
upplösning) till höger om [Specify image size] (Ange 
bildstorlek). Välj papperstorleken som bildstorlek om 
[Specify paper size] (Ange pappersstorlek) är angiven 
i [Cropping Aspect Ratio] (Storleksförhållande för 
beskärning) för [Crop/Resize] (Beskär/storleksändra).
Enkel bearbetning av RAW-filer
Naturlig
Förstärker bilder med naturliga färger.
Ljus
Förstärker skärpa och klarhet i bilderna.
• I läge automatisk bearbetning så bearbetas RAW-filer med den färgtoninställningen 
som användes vid fotograferingen. Inställningen kan inte ändras i PENTAX 
PHOTO Laboratory 3.
• RAW-filer som tagits med w kan inte bearbetas med färgtoninställningen 
i PENTAX PHOTO Laboratory 3.
Alternativ
Beskrivning