Pentax K100D User Manual (sv)

Download
88
Ange individuella bearbetningsinställningar och skapa unika bilder.
1
Välj [Custom Processing] (Anpassad bearbetning) på [View]-
menyn (Visa) eller klicka på   på 
-symbolen i verktygsfältet 
och klicka sedan på 
 (Custom Processing, anpassad 
bearbetning) i rullgardinsmenyn.
Huvudfönstret, förhandsgranskningsrutan, vitbalansfältet, färgtonsfältet, 
fältet med övriga inställningar, fältet för korrigering av objektivaberration 
och brusreduceringsfältet visas.
Ställa in bearbetningsbetingelser för RAW-filer
• Välj [Full Auto Processing] (Automatisk bearbetning) på [View]-menyn (Visa) eller 
klicka på   på 
-symbolen i verktygsfältet och klicka sedan på 
 (Full Auto 
Processing, Automatisk bearbetning) på rullgardinsmenyn om du vill stänga 
vitbalans- och färgtonsfälten, fältet övriga inställningar, fältet korrigering av 
objektivaberration och brusreduceringsfältet. Bilden bearbetas med färgtonen 
som användes vid fotograferingen och inställningarna kan inte ändras i PENTAX 
PHOTO Laboratory 3.
• Om du markerat flera RAW-filer tillämpas samma bearbetningsinställningar på 
alla markerade filer. Använd kölistan för att ange olika bearbetningsinställningar 
för var och en av filerna och sedan bearbeta alla filer samtidigt. (s.94, s.105)