Pentax K100D User Manual (sv)

Download
89
2
Skriv in inställningarna i fälten.
Inställningarna avspeglas i förhandsgranskningsrutan. Du kan göra 
inställningarna på två sätt, beroende på inställningarna i dialogen 
[Options] alternativ. (s.102)
• Direktgranskning i realtid.
• Inför inställningarna när du klickar på 
-symbolen 
i förhandsgranskningsfältet.
 
Ställa in vitbalansen
Alternativ
Beskrivning
Vitbalans-
inställning
Välj mellan följande:
Kamerans inställning:
Använd vitbalansinställningen från kameran.
Åsidosätt:
Välj vitbalansinställning som ska användas. Välj mellan [Daylight] 
(Dagsljus), [Shade] (Skugga), [Cloudy] (Molnigt), [Daylight fluorescent] 
(Dagsljus, lysrörsljus), [Neutral white fluorescent light] (Naturligt vitt 
lysrörsljus), [Cool fluorescent light] (Kallt lysrörsljus), [Tungsten light] 
(Lampljus) och [Flash] (Blixt).
Gråpunkt:
Välj punkt på förhandsgranskningen som ska bli grå. Använd markören 
och välj lämpligaste vitbalansinställning. [1 point], [3 points] eller [5 points]. 
Vid fotografering med gråfältet och gråpunktsinställning kan en 
noggrannare vitbalans uppnås. Klicka på [Reset] (Återställ) för att 
ta bort valda gråpunkter.
Ange färgtemperatur:
Vitbalansen ställs in efter färgtemperaturen med regeln eller välj 
inställning i listan. Välj från 2500K till 10000K (i Kelvin).
Finjustering
Justera vitbalansen för gult och blått och magenta och grönt som du vill ha 
den (sju steg i alla riktningar.) Ställ in vitbalansfunktion (Kamerainställning, 
alla alternativ för Åsidosätt, Gråpunkt, Ange färgtemperatur) för varje bild.