Pentax K100D User Manual (sv)

Download
90
 
Ställa in färgtonskurvan/histogrammet
Alternativ
Beskrivning
Färgtonskurva
Gör exakta justeringar av täthet och kontrast med tonkurvan. 
Ändra tonkurvan med markören. Gör bilden ljusare genom att 
flytta upp kurvan och dra ner den för att göra bilden mörkare.
Klicka på en punkt på kurvan för att fästa den. En svart punkt 
visas. Dra den svarta punkten när du vill flytta den. Högerklicka 
för att ta bort punkten. (På Macintosh håller du nere Ctrl-
tangenten medan du drar i punkten.)
Histogram
Ljusheten visar ljusfördelningen med en kombination av RGB, 
R (rött), G (grönt) och B (blått).
Visa ljusa/mörka områden När alla markeringsrutor på [Show Bright Portions] (Visa ljusa 
områden) visas ljusa områden i bilden med blinkande grått.
När alla markeringsrutor på [Show Dark Portions] (Visa mörka 
områden) visas ljusa områden i bilden med blinkande vitt.
Ljusa områden framgår av den blinkande komplementfärgen för 
respektive färg och mörka områden av den blinkande färgen.
Återställning
Tar bort tonkurveinställningarna och återställer den till en rak 
linje.
Justering av högdagrar
Justerar färgen på högdagrar. Prioritera endera färg eller 
ljusstyrka och på färgmättnad och färgton och använd regeln 
[Highlight compensation] (Kompensera högdagrar) för att 
kompensera högdagrar.